TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso

 06/08/2020 Тлакскала, международная сеть переводчиков языкового разнообразия Манифест Тлакскала  
Русский  
 Home 
самые последние статьи на русском языке
31/07/2020  -  АФРИКA
Оригинал: Русский
Переводы English  Português/Galego 
Можно ли остановить новую вооруженную эскалацию в Ливии?

Valery Kulikov Валерий Куликов

По мнению многих наблюдателей, ливийский конфликт, из-за количества участвующих в нем сегодня игроков, приближается к своей кульминационной ...30/07/2020  -  Универсальные темы
Оригинал: Русский
Переводы English  Português/Galego 
США усиливают давление на Китай

Vladimir Terekhov Владимир Терехов

Несмотря на возрастающие внутренние проблемы самого разного плана (хотя не исключено, что как раз и в основном поэтому), США усиливают давление ...10/05/2020  -  Главные статьи и мнения
Оригинал: English
Переводы Italiano  Français  Deutsch  Español  Русский 
«Так же, как не было оружия массового поражения, там нет вируса массового уничтожения …»

C.J. Hopkins К. Дж. Хопкинс

При введении каждого нового официального повествования наступает момент, когда люди больше не помнят, как это началось. Или, скорее, они ...08/05/2020  -  Изображение и звук
Оригинал: Русский
Переводы Español  English  Français  فارسی 
Десятый наш десантный батальон
День Победы


A' Studio А’Студио - Bulat Okudjava Булат Окуджава ბულატ ოკუჯავა (1924-1997) بولاط أوكوجاوا

Здесь птицы не поют, Деревья не растут. И только мы к плечу плечо Врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым. ...04/03/2020  -  Европа
Оригинал: Türkçe
Переводы Ελληνικά  English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Русский  عربي  Português/Galego  فارسی 
Совместное заявление: Транснациональная солидарность против расизма и войны!

Various Authors - Versch. Autoren -Muhtelif Yazarlar-مؤلفون مُتنوِّعون - نویسندگان مختلف

Спустя пять лет после так называемого “кризиса беженцев” и почти четыре года после соглашения между ЕС и Турцией мы вновь становимся ...18/02/2020  -  Страна Палестина
Оригинал: عربي
Переводы Türkçe  English  Español  Русский  Italiano  Français  Deutsch  Português/Galego 
Османский архив: оружие Палестины против оккупации

Qays Abu Samra Kays Ebu Samra Кайс Абу Самра قيس أبو سمرة

Копии документов из османского архива, предоставленные Турцией Палестинской автономии, помогут доказать право собственности палестинцев ...Галерея
Галерея


Последние опубликованные оригинальные
31/07/2020  -  Абия Яла
Оригинал: Español
Переводы Italiano  Français 
Mario Paciolla: justicia para un poeta
Homenaje y denuncia


- Claudia Julieta Duque

“No me creo la tesis del suicidio por soledad y depresión”, afirma en este texto ...30/07/2020  -  Умма
Оригинал: فارسی
Переводы Deutsch 
رنسانس در ایران بالاتر و بهتر از رنسانس اروپا

- Mohsen Renani محسن رنانی

 رنسانس اروپا جدایی دین از سیاست بود ولی در رنسانس ایران ...29/07/2020  -  Культура и коммуникация
Оригинал: Italiano
Переводы Français 
Ennio Morricone: moderno sempre

- Alessandro Carrera

“Copiare il vero può essere una buona cosa, ma è fotografia, non pittura. Inventare ...28/07/2020  -  Универсальные темы
Оригинал: Français
Gisèle Halimi, défenseuse passionnée de la cause des femmes, est morte

- Josyane Savigneau

La célèbre avocate, qui a défendu des militants FLN pendant la guerre d’ ...28/07/2020  -  Абия Яла
Оригинал: Français
Переводы English 
Neolengua y la “vieja esta”

- Reinaldo Spitaletta

El empobrecimiento de la lengua también es una táctica del poder. Hay que ir vaciando ...Последние переводы на всех языках
31/07/2020  -  Абия Яла
Оригинал: Français
Переводы English 
Colombia: Newspeak and “that old bat” - Reinaldo Spitaletta
The impoverishment of language is yet another tactic used by those in power. It involves a progressive debasing of the content of words, reducing them to little more than a signifier without a signified. A piecemeal dissection. As a result, labels tend ...31/07/2020  -  Абия Яла
Оригинал: Español
Переводы Italiano  Français 
Mario Paciolla : justice pour un poète
Hommage et dénonciation
- Claudia Julieta Duque
« Je ne crois pas à la thèse du suicide dû à la solitude et à la dépression », écrit la journaliste Claudia Julieta Duque, une amie du volontaire italien de l’ONU retrouvé ...31/07/2020  -  Абия Яла
Оригинал: Español
Переводы Italiano  Français 
Mario Paciolla, giustizia per un poeta - Claudia Julieta Duque
“Non credo alla tesi del suicidio dovuto alla solitudine e alla depressione”, scrive la giornalista Claudia Julieta Duque, amica del volontario italiano trovato morto a San Vicente del Caguán. Il sindaco di Napoli, Luigi de ...31/07/2020  -  АФРИКA
Оригинал: Русский
Переводы English  Português/Galego 
Há como evitar a escalada do conflito armado na Líbia? - Valery Kulikov Валерий Куликов
Dado o número de personagens envolvidos, muitos observadores concordam que o conflito líbio está chegando ao clímax, um ponto sem retorno que equivaleria à travessia do Rubicão.     Atualmente as ...31/07/2020  -  АФРИКA
Оригинал: Русский
Переводы English  Português/Galego 
Is there a way to avoid an escalation of armed violence in Libya? - Valery Kulikov Валерий Куликов
According to many observers, the Libyan conflict is nearing its climax due to the number of players it now involves, a turning point which will be nothing short of crossing the Rubicon. Tensions are mounting in Libya today, and not only along ...Tous les articles du  06/08/2020
 Cette traduction est libre de reproduction, à condition d'en respecter l’intégrité et d’en mentionner l’auteur, les traducteurs et la source