TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso

 01/07/2015 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 Unione Europea 
Unione Europea
16/10/2013
Original : Lampedusa: perseguir a los vivos, premiar a los muertos
Lampedusa: perseguitare i vivi, premiare i morti - Santiago Alba Rico Σαντιάγκο Άλμπα Ρίκο سانتياغو البا ريكو
Parlando della tragedia di Lampedusa, c’è poco da aggiungere ai lamenti ipocriti delle autorità europee e alle giustissime denunce degli attivisti, delle organizzazioni e dei migranti. Anni fa, il teologo costaricano di ...15/10/2013
Translations available: Français  Español  عربي 
Superstiti e bare : il tradimento dell'Europa - Enrico Montalbano انريكو منتلبانو
Cronaca di una giornata di sbarchi a Porto Empedocle: 13/10/2013 L'arrivo di due navi militari, durante l'arco di tutta la giornata, che hanno trasportato vivi e morti: i superstiti e le prime 100 bare del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013. ...13/10/2013
Translations available: Español  Français 
Il silenzio dei vivi, la fabbrica dei luoghi comuni e quelle storie che cambieranno l'estetica della frontiera - Gabriele del Grande
In questi quattro giorni dopo il naufragio di Lampedusa sono stato intervistato e citato dalle principali testate internazionali. Dal Corriere a l’Espresso, da Le Monde a l’Ansa, dalla Rai a Sky e tanti altri. Eppure provo un senso di ...08/10/2013
Original : Cyprus-Style Wealth Confiscation Is Now Starting To Happen All Over The Globe
In tutto il mondo iniziano a verificarsi confische dei depositi 'alla Cipro' - Michael Snyder
Ora che il "bail -in" è diventato una prassi accettata in tutto il pianeta, nessun conto in banca e nessun fondo pensione sarà più sicuro al 100 %. In realtà, la confisca delle ricchezze "alla cipriota" ...05/10/2013
Translations available: Français  Español 
Il disastro siriano, la via del ritorno e quell'occasione perduta: analisi sui nuovi sbarchi - Gabriele del Grande
ROMA – Le reti libiche ed egiziane del contrabbando sono tornate al lavoro, grazie soprattutto alla forte richiesta di mobilità dei profughi siriani in fuga dalla guerra e diretti in Europa. Lo dicono i numeri. Dall’inizio dell’ ...05/10/2013
Translations available: English  Français  Español 
Di cosa l'Italia deve proprio vergognarsi - Manlio Dinucci Μάνλιο Ντινούτσι
  «Vergogna e orrore»: questi termini usa il presidente della repubblica Napolitano a proposito della tragedia di Lampedusa. Più propriamente dovrebbero essere usati per definire la politica dell’Italia nei confronti dell’ ...17/09/2013
Original : European Commission preparing for EU-US trade talks: 119 meetings with industry lobbyists
La Comisión Europea prepara el acuerdo comercial con EE.UU celebrando 119 reuniones con grupos de presión corporativos - Corporate Europe Observatory (CEO)
En respuesta a una solicitud de acceso a documentos presentada por el Corporate Europe Observatory (Observatorio de la Europa corporativa – CEO, por sus siglas en inglés), la Comisión Europea ha hecho pública una lista de 130 ...09/09/2013
Original : The neglected roots of Europe’s slide to authoritarianism
Le radici dimenticate della deriva dell’Europa verso l’autoritarismo - Yanis Varoufakis Γιάνης Βαρουφάκης
L’Europa è dilaniata da uno scontro titanico tra (a) la continua rabbia popolare contro le misantropiche politiche di austerità e b) l’impegno inamovibile delle nostre élites per una maggiore austerità. Nessuno ...10/08/2013
Translations available: Français 
Il nucleare lucano: Affari militari e affari di Stati (Uniti) - Francesco Giannatiempo
La Lucania è una regione del Sud Italia. Si chiama Lucania, ma anche Basilicata, che è poi il nome “ammnistrativo”. È una regione, come tutta l’Italia del resto, ricca di paesaggi unici, di un patrimonio culturale ...28/07/2013
Original : Quand on utilise les chômeurs pour voter l’austérité
Quando si utilizzano i disoccupati per rafforzare lo sfruttamento - Daniel Zamora
Mentre la disoccupazione ha raggiunto livelli record in Europa con un tasso che supera il 12%, in una lunga intervista per Standaard, Bart De Wever [leader del Partito di Nuova Alleanza Fiamminga, N-VA e sindaco di Anversa] dichiara che la contraddizione ...  |<<    <   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >     >>|  
 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.