TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 29/01/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 AFRICA 
AFRICA / تبریک غرب برای انتخابات 99 درصدی اتیوپی
Date of publication at Tlaxcala: 18/08/2010
Original: West Rubber Stamps Ethiopia’s 99% Election
Translations available: Deutsch 

تبریک غرب برای انتخابات 99 درصدی اتیوپی

Thomas C. Mountain

 

 

در حبشه (اتیوپی) در پایان ماه مه گذشته انتخاباتی صورت گرفت که تنها برنده آن نوعی از دموکراسی بود که قدرتمندان غرب با میلیاردها کمک بر سر کار می آورند. حبشه ی وابسته به غرب با 80 میلیون جمعیت اش یکی از فقیرترین ممالک دنیاست، دو سوم کشور به آب آشامیدنی دسترسی نداشته، فاقد الکتریسته هستند. مالاریا، ایدز، سل و حتّا پلیو از بیماری های محلی به حساب می آیند. قحطی دائم به سراغ مردم می آید و قیام های قومی امری عادی است.
 
 
یک سال پیش تر در سودان نیز انتخابات انجام شد. در حالیکه در سودان یک هفته شمارش آراء طول کشید، در حبشه اینکار عرض یک شب انجام و برنده انتخابات صبح روز بعد اعلام شد که گزارش های آن از پیش فراهم شده بود مبنی بر این که مِلِز ساناوی به خود و طرفدارانش 6/99% از صندلی های مجلس را عطا نموده است.
 
در آدیس آبابا بخاطر حضور فعال نیروهای امنیتی اعتراضات وسیعی صورت نگرفت، به ویژه در نقاطی که خبرنگاران غربی حضور داشتد. لذا پایتخت های کشورهای غربی توانستند نفس راحتی بکشند. زیرا در انتخابات سابق که در سال 2005 صورت گرفته بود به خاطر نتایج مشابه، صدها هزار به خیابانها ریخته بودند. در سال 2005 رژیم سناوی مجبور شده بود کماندوهای ویژه خود را علیه تظاهرکنندگان بکار گیرد و در نتیجه 500 تن کشته و زخمی و 50 هزار اسیر شدند.
 
در انتخابات سال 2005 هزاران ناظر بین المللی فرصت یافتند مراقب جریان انتخابات بوده و در 33 مکان رأی گیری حضور یابند. در همه مکان های رآی گیری که زیر مراقبت ناظران بین المللی بود مخالفان رژیم برنده بودند. اما در سایر مکان ها نتایج اعلام شده به نفع رژیم بود.
در سال 2005 کارتر و ناظران مرکز کارتر بر انتخابات نظارت به عمل آوردند. صبح روز بعد که دفاتر شمارش آراء کار خود را به اتمام رساندند، کارتر کنفرانسی مطبوعاتی تشکیل داد و اعلام کرد که راي گیری را قبول دارد. آنگاه وی سوار هواپیما شد و کشور را ترک نمود. پرواز او درست به هنگام انجام شد. زیرا عرض چند ساعت آدیس آبابا منفجر گشت. واحدهای کماندو به حرکت در آمدند و خون معترضان بر کف خیابانها نقش بست.
 
در انتخابات اخیر اما به تعدا کمی از ناظران اجازه مراقبت بر جریان انتخابات داده شد و پس از چند اطلاعیه حاوی نگرانی اندک و اعلان نگرانی از جانب سازمان دیده بان حقوق بشر این انتخابات به فراموشی سپرده شد و یکی دیگر از انتخابات از نوع دموکراسی که مورد تأیید غرب می باشد صورت گرفت.
 
اندکی پس از آن از مِلِز سناوی در صحنه ملاقات جی 20 سران ملل در تورنتوی کانادا پذیرائی بعمل آمد و تظاهر کنندگان تورنتو به سری قربانیان دامان پاک غرب در مطبوعات افزوده شدند.
 
هر گاه در افریقا انتخاباتی بدون خونریزی و زد و خورد انجام شود، آن را به پیروزی دموکراسی قلمداد می کنند. اما در واقع انتخابات ها در افریقا زندگی را بر مردم سخت تر می کنند. استعمار به هنگام عقب نشینی خود از افریقا غالبا رژیم های متکی بر اقلیت های قومی را به جای گداشته و اکنون افریقائیان در سراسر قاره تقاص آن را پس می دهند. اوگاندا، کنیا، ساحل عاج ... این فهرست طولانی است و با یک عالمه خونریزی همراه می باشد. یک عالمه رنج و رهبرانی فاسد و رشوه خوار، به طوری که این پرسش به ذهن انسان خطور می کند که چرا غرب این همه بر روند انتخابات تأکید دارد.
 
بدتر از آن چیزی است که از جمله در اریتره صورت گرفت که رهبران محبوب مردم هنگامی که حاضر به انجام هر چه را غرب بخواهد نباشند، بدان محکوم می شوند. اریتره ای ها به قدری موارد دموکراسی مطلوب غرب را مشاهده کرده اند که جز مرگ و نابودی حاصلی نداشته و دیگر نیازی بدان در خود حس نمی کنند. غرب رژیم قتل عام کننده ای نظیر رژیم مِلِز سناوی را دموکراسی می خواند و به نظر می رسد چنان باشد که هر گاه به رژیمی عنوان دیکتاتور داده شود، بدان معنی است که در افریقا دموکراسی واقع شده باشد.
 
ایجاد یک دموکراسی واقعی که در آن نیازهای مردم از قبیل فراهم بودن حقوق اساسی انسانها مانند دسترسی به آب آشامیدنی ، غذا و خدمات پزشکی تأمین باشد، مبارزه ای است دائمی که ارتباط زیادی با انتخابات دموکراتیکی که منظور غرب است ندارد. زیرا این مدل همان نظام استعمار جدید و دموکراسی از نوع مورد نظر غرب را پیاده می کند که غارت و چپاول ثروت های افریقا توسط غرب را میسر می سازند.
 
بسیاری از مردم اریتره می پرسند چه سودی دارد که به دنبال روند دموکراتیک رفته و پای صندوق های رأی بروند و آنگاه زمانی که مردم موفق شوند یک رهبر مردمی را انتخاب کنند، غرب آن را نپذیرد، همانگونه که در مورد حماس در غزه رخ داد و حاضر نشدند نتیجه انتخابات را به رسمیت بشناسند و انتخابات مردم را تروریستی ارزیابی نمودند.
 
پس هنگامیکه شما در باره انتخاباتی در افریقا می شنوید به نتیجه 99 در صدی انتخابات در حبشه فکر کنید و حاضر نشوید باور کنید که کوچک ترین تغییری به نفع مردم افریقا صورت می گیرد، زیرا عکس آن صحت دارد.
Courtesy of Thomas C. Mountain
Source: http://www.countercurrents.org/mountain250710.htm
Publication date of original article: 25/07/2010
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=996

 

Tags: اتیوپیجبشهاریترهافریقاآدیس آبابادموکراسیانتخاباتکارترملز سناوی
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.