TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 09/08/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 EDITORIALS & OP-EDS 
EDITORIALS & OP-EDS / جنگ استعماری علیه لیبی
Date of publication at Tlaxcala: 26/08/2011
Original: Guerra colonial contra Libia
Translations available: Deutsch  Français 

تفسیر سیاسی
جنگ استعماری علیه لیبی

Stella Calloni استلا کالونی

Translated by  Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

 انحراف خبرگزاری های آمریکائی و اروپائی و وابستــگان آنها در سراسر جهان که وقایع لیبــی را «جنــگ داخلی» می نامند نشان می دهد که چگونه یک هجوم استعماری به کشوری که آمریکا و شرکای آن بدلائل مختلف بر آن قصد غلبه دارند، تبدیل به قیام گشته است که می باید نیز به دلیل انساندوستی از آن حمایت گردد 

 
حقیقت این است که ملت لیبی از نیمه های ماه مارس مجبور است بمباران بی مهابائی از جانب ناتو را بدان کشور که قسمت آعظم آن از صحرا تشکیل شده و فقط دارای 6 میلیون جمعیت می باشد، تحمل کند. بمباران های مزبور در سراسر آن کشور موجبات کشتار و خرابی را فراهم نموده و بدین دلیل صورت گرفته اند که برای نیروهای مزدوری که عامل اصلی این باصطلاح شورش ملت لیبی علیه معمر قذافی بوده اند، راه را بگشایند.
 
نه از این قیام مردمی تصویری وجود دارد و نه از بمباران هائی که گویا قذافی دستور داده است بر مردم غیر مسلح صورت گیرند که بهانه این حمله نظامی، آنهم در قرن بیست و یکم شده است. و اکنون همین مردم غیر مسلح به دست محافظان خود از جانب ناتو قتل عام شده، خانه هایشان ، مراکز بهداشت و تأسیسات ارتباطی و آموزشی و بیمارستانهایشان تخریب و تمامی منطقه توسط تسلیحات آلوده به تفاله اورانیوم مسموم می شود. کاری که در آینده جنایتی نسبت به بشریت و محیط زیست محسوب خواهد گشت.
 
قطعنامه 1973 سازمان ملل که در 17 مارس امسال به ظاهر برای ایجاد تحریم پرواز بر فراز لیبی به تصویت رسید تنها بدین خاطر بود که دولت این کشور مستقل را از امکان دفاع ساقط نماید. قطعنامه مزبور بدون گوش دادن به اظهارات ناظران محلی به تصویب رسید.
 

پیروزی شورشیان چاپاته - بنقل از هرالد تریبون بین المللی

 
بدین ترتیب لوازم آن فراهم شد که لیبی امکان پدافند هوائی نداشته باشد. و این را می توان دلیلی بر شکست اخلاقی آنها تلقی نمود. زیرا که این کشور 6 ماه تمام در مقابل بمباران هوائی آنها استقامت و ثابت نمود که شورشیان ادعائی بدون کمک ناتو عملا نمی توانستند وجود خارجی داشته باشند.
 
برای درک ابعاد این امر که توسط رسانه ها مسکوت گذاشته شده است کافیست به یکی از تصاویری که در ساعات پیشین انتشار یافته و در رسانه ها به گردش افتاده اند توجه کنیم. این تصویر ها مخالفین ادعائی دولت لیبی را با لباس هائی که پوشیده اند و اسلحه هائی که بدست دارند، نشان می دهد که درست مانند نیروهای مزدوری که قدرت های خارجی به منطقه آورده اند می باشند.
 
 
شورشیان برای گرفتن عکسی یادگاری ژست گرفته اند- تصویر از سِرگِی پونومارو – آسوشیتد پرس، 23 اوت در مقابل پناهگاه زیرزمینی مشهور قذافی
 
آمریکا و متحدینش برای اینکه بتوانند حمله خود به لیبی را آغاز و ادامه دهند از رسانه های گروهی گیتی استفاده کردند که در واقع تحت کنترل نظامی و امنیتی آنها قرار دارند. آنها همچنین توانستید از همکاری و همسازی خبرنگاران مترقی استفاده کنند که خواه ناخواه در مشروعیت بخشیدن به دروغ های آنها سهیم بودند.
 
این خبرنگاران برای توجیه کار خویش فقط منتظر این نشسته اند که ناتو پیروز گردد و داستانسرائی پیروزی بر دولت لیبی را علی رغم تمامی نقض حقوق بشری که آنها در این میان مرتکب گشته اند برایشان تعریف کنند. و همه آنچه را که نیروهای مزدور آنها و مهاجمین مرتکب گشته اند به فراموشی سپارند، درست نظیر آنچه که آنها در عراق و افغانستان و جاهای دیگر کرده اند.
 
آیا ما به این زودی کنتراهای نیکاراگوئه را به فراموشی سپردیم و فراموش کردیم که از پایگاه های آمریکائی در هندوراس به ساندینیست ها در نیکاراگوئه حمله می کردند، روستاها را تخریب کرده، می کشتند، شکنجه می کردند و به زنان و نوباوگان تجاوز می کردند؟ همان زمان رونالد ریگان آنها را «مبارزان راه آزادی» می نامید.
 
دستجات مزدور تحت رهبری سازمان سیا و حامیانش را شورشی نامیدن، معادل است با بی حرمتی به شورشیان واقعی که در سراسر گیتی برای آزادی خویش می کوشند.
 
ملت و دولت لیبی نه تنها حق داشتند از خویش دفاع کنند، بلکه این وظیفه آنها بوده است و هر کشوری نیز در جهان که از خارج مورد حمله و تجاور قرار گیرد باید همین کار را بکند.

 

 تذکر تحریریه تلاکسکالا

از جمله کسانی که نسبت به حملات ناتو به لیبی به شدت انتقاد می کنند، شماری نیز می باشند که کلیه اخبار مربوط به وقایع آنجا را از دید توطئه می نگرند. تفسیر فوق یکی از نوشتجاتی است که با این دید به موضوع می نگرد. درست به خاطر اینکه وقایع لیبی به شدت توسط مطبوعات غرب و از دید و برداشت آنها گزارش می شود، توجه بدین گونه برداشت ها دارای اهمیت است. مسلم است که حقیقت ماجرا برای همیشه در ابهام نخواهد ماند. آنگاه روشن خواهد شد که به چه میزان نیروهای مخالف حکومت قذافی بر ملت لیبی متکی بوده و به نفع آن عمل می کنند و تا چه میزان در خدمت دول خارجی می باشند.

 

Courtesy of Telam
Source: http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=234841&id=443489&idnota=443489
Publication date of original article: 25/08/2011
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=5595

 

Tags: لیبیاستعمارناتونیکاراگوئهقطعنامه 1973خبرگزاری
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.