TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 25/05/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UMMA 
UMMA / Titta bort när Nato förövar krigsförbrytelser in Libyen?
Date of publication at Tlaxcala: 04/07/2011
Original: Wegschauen wenn ein Verbrechen der NATO in Libyen geschieht?
Translations available: فارسی 

Titta bort när Nato förövar krigsförbrytelser in Libyen?

Brigitte Queck Бригитте Квек

Translated by  Einar Schlereth
Edited by  Sixten Andréasson

 

Innan Natos tredje golfkrig mot Irak började demonstrerade bara i Berlin nästan 1 miljon människor för att protestera mot detta brottsliga krig.

Varför inte nu i fallet Libyen?

Som i fallet Jugoslavien 1999 använder västliga politiker och medier en lögn om ett skenbart „brott av staten mot civilbefolkningen“ för att styra människors hjärnor i sina länder. Helt nytt är att också FN-säkerhetsrådet skenbar instämde med resolutionen 1973 till Nato-kriget mot Libyen. Men det stämmer ju inte! Även om resolutionen är ganska otydligt formulerad så skulle „bara“ ett flygförbjud för Libyens flygplan genomdrivas, som bombade – som det hette - en del av befolkningen som inte var införstådd med Jamahirija. Bakom detta påståendet döljer sig två lögner:

1) Militärisk spaning från rymden bevisade att Gaddafi aldrig bombade civilbefolkningen! Bara några militära depåer i Bengasi attackerades som rebellerna hade tagit över (som redan då fick hjälp av Nato-soldater från skepp som hade stationerats framför kusten) – en aktion som vilken regering som helst i samma läge hade genomfört.

2) Natos självrådiga och folkrättsvidriga inblandning i de inre angelägenheterna av en främmande stat quasi med FNs välsignelse delegitimerar FN fullständigt eftersom FN som internationell organ av alla folk har skapats för att bevara fred och inte för angreppskrig. Att FN är tyst gentemot Natos förbrytelser betyder att hon samtycker.

Tyvärr har också Ryssland och Kina tillåtit att

a) inte ens formaliteten i artikel 27 av FN-stadgan vid beslut om en resolution har beaktats som säger att en resolution av FN-säkerhetsrådet är bara giltig om alla medlemmar instämmer. Men såväl Ryssland som Kina har avstått att rösta!
b) de inte motsatta sig i efterhand när det blev uppenbart att Nato använde FN-säkerhetsrådet som täckmantel för deras bombningar av libyska städer!
c) den av ryska presidenten Medvedev till Benghazi utsände representanten Margelov mot folkrätten krävde Gaddafis avgång.

Varje någorlunda bildad människa måste inse att till ett lands suveränitet och oantastlighet hör också oantastligheten av folkets valda regering. Alla som vill upphäva dessa rättigheter ställer sig utanför de internationella rättsreglerna.

Också Tyskland har avstått att rösta för resolutionen liksom Ryssland och Kina. Men nu instämmer också Tyskland i krigskören och är även berett att leverera krigsviktig material. Men detta är förbjudet enligt grundlagens arikel 26, avsats 1 som heter:

”Aktioner som är ägnade att och är föresatt att störa den fredliga samlevnaden av alla folk, särskilt att förbereda ett angreppskrig är grundlagsvidrig och är straffbar.”

Men om även FN handlar mot folkrätten hur kan då Tyskland avstå? I så fall måste vi fråga oss: Vill vi, all världens folk, tillåta detta också i fortsättningen?

♦♦♦

Tlaxcalas kommentar

I sin artikel ifrågasätter Brigitte Queck att Gaddafi skulle ha genomfört militära attacker mot en del av Libyens befolkning. Hon påstår vidare att han bara har attackerat rebeller som har infiltrerats utifrån och inte civilbefolkningen.

Dessutom påstår Brigitte Queck indirekt att Libyens statschef har valts av sitt folk, som om man skulle kunna säga det om Gaddafi som tog makten i en militärkupp, och liksom Mubarak och Honecker har omvalts med 98 % av rösterna.

Båda sidor anklagar varandra för att attackera civilbefolkningen – både Natos och Gaddafis styrkor anklagas för att ha gjort sig skyldiga till det. Hur undviker man då att också civilbefolkningen drabbas ?

Gaddafis envälde har attackerat och fängslat de protesterande demonstranterna. Hans envälde och våldsamma handlingar mot protesterande advokater och släktingar till de fängslade har omöjliggjort alla former av solidaritet och stöd till honom.

Å andra sidan talar inte FN-resolution 1973 om militär intervention av Nato, vilket Brigitte Queck kritiserar med rätta, och interventionen är därför illegal. Således gör Queck helt rätt i att kritisera den tyska regeringens militära stöd till Natos intervention.

Men att kritisera Natos folkrättsvidriga handlingar betyder inte att man måste hylla diktatorer och despoter och kalla dem för ”folkvalda”.

Courtesy of Tlaxcala
Publication date of original article: 01/07/2011
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=5308

 

Tags: UmmaLibyenGaddafiNato terrorbombningarRysslandKinaMedvedev
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.