TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 04/06/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UMMA 
UMMA / Stoppa kriget mot Libyen omedelbart! Uttalande av Bundesausschuss Friedensratschlag
Date of publication at Tlaxcala: 26/03/2011
Original: Krieg gegen Libyen sofort stoppen! Erklärung des Bundesausschusses Friedensratschlag
Translations available: Español 

Stoppa kriget mot Libyen omedelbart! Uttalande av Bundesausschuss Friedensratschlag

Lühr Henken
Peter Strutynski


Translated by  Sixten Andréasson

 

Även den som trott att införandet av flygförbudszon skulle bli oblodigt och på kort tid förhindra angrepp på den libyska civilbefolkningen, måste känna sig bittert lurad. Inte bara att massbombarderandet med drönare som inte kan ses anställer skador bland den libyska civilbefolkningen, nej, de leder till en utvidgning och intensifiering av angriparnas militära aktioner. De allierades föregivna mål att vilja genom bombning åstadkomma ett vapenstillestånd mellan de libyska parterna har redan misslyckats.

En sak är redan klar: fortsättningen av västs bombangrepp kommer att stegra ytterligare dödsoffren i Libyen. Därtill kommer att konflikten inte kommer att avgöras i luften, utan på marken.

Vi frågar: var ligger gränsen för Västs krigsinsats? Tills nu är insats av marktrupper uteslutna genom FN-resolution 1973. USA-regeringen utesluter också en insats av marktrupper.

Men hur länge? Vad händer om Gaddafis trupper lyckas tränga in i Benghasi? Styrs bomber då mot Benghasi? Sätts Västs trupper in i Benghasi? Vad händer omvänt, om de upproriska med hjälp av Västs Luftwaffe lyckas? Kommer då till sist de västliga trupperna att stoppa de upproriska, för att skydda civilbefolkningen i huvudstaden?

Alla dessa frågor har inte besvarats, men måste bli besvarade, ty slutet på en militär intervention måste från början vara uttänkt. Det kommer annars att innebära att man sitter fast i Libyen. Den misstanken uppkommer. Från början tycktes regimväxel vara målet för Väst.

Men nyttan av en regimväxel verkar bedräglig. Det frestar ett oinskränkt tillgrepp av olje- och gasresurserna i Libyen. Landet har den största förekomsten av olja i Afrika, i aktuellt marknadsvärde runt 5 biljoner dollar och gas ungefär 500 miljarder dollar.

Och ännu mer: Efter en regimväxel kan västmakterna igen upprätta militärbaser. Det innebär återställande av förhållandet före 1969 med kung Idris, vars stam Senussis idag räknas till de upproriska.

Gamla lögnmönster om påstådda massförintelsevapen i en diktators hand cirkulerar redan. Nyliga uppgifter i USA-media som väst gör sig bekymmer över är att Gaddafiregimen skulle kunna sätta in förråd av senapsgas mot egna befolkningen. Ca 600 km från Tripolis finns lager av nästan 10 ton senapsgas i tunnor, som avses förintas genom förbränning under uppsikt av Organisationen för förbud av kemiska vapen (OPCW). Libyen har redan 2004 förstört samtliga 3 300 bomber som skulle kunna innehålla gasen. Att transportera senapsgas på annat sätt är extremt svårt. Det aktuella nämnandet av massförintelsevapen ska tjäna som en grund för krig.

Under det att Ryssland och China framfört beklaganden över den brutala västliga krigsinsatsen i Libyen, efterlyser vi denna reaktion hos den tyska regeringen. De båda vetomakterna avstod från sina veton i Säkerhetsrådet, förgäves. Visserligen har förbundsregeringen understrukit sin skepsis om resultatet av Västs krig, men handlingarna understödjer ändå just detta krig.

Förbundsregeringen har bifallit samtliga NATO-beslut, har gett USA-regeringen oinskränkt nyttjande av sina militärbaser i Tyskland och tillåter att USA-kommandot för Afrika (Africacom) i Möhringen vid Stuttgart koordinerar USAs angrepp på Libyen. Förbundsregeringens beteende är inte bara dubbeltungat, utan förljuget.

Med sitt onödiga erbjudande om att att ställa Bundeswehrsoldater i Afghanistan som kompensation för NATOs insatta AWACS-maskiner i Libyenkriget utvidgar förbundsregeringen sin insyltning i Afghanistankriget. Veckor tidigare hade man häftigt avvisat USAs förfrågan. För denna utvidgning av insatsen passade då inte till retoriken om det angivna avtåget från Afghanistan. Onödigt är detta tyska erbjudande för att USA förfogar över 42 AWACS-maskiner , som länge inte alla varit insatta.

Bundesausschus Friedensratschlag fordrar med allt eftertryck,

  •  att väststaternas angrepp på Libyen inställes utan dröjsmål
  •  att internationella medlare tillsättes, som företrädes kan komma från Afrikanska Unionen för att ofördröjligen åstadkomma en vapenvila mellan konfliktens parter; vapenvilan skulle också kunna övervakas av Afrikanska Unionen.

Av förbundsregeringen begär vi, att den distanserar sig från kriget, som Arabiska ligan, Ryssland och China gjort och vägra USA nyttjandet av militärbaserna och militära installationer i Tyskland.

Förbundsdagen uppfordrar vi:

avvisa att AWACS-insatsen i Afghanistankriget ersätts med tyska soldater.
Bundesausshuss Friedensratschlag understöder fredsrörelsens aktiviteter, som kommer att äga rum de kommande dagarna överallt i landet för ett omedelbart slut på Västs angrepp på Libyen.

Courtesy of Tlaxcala
Source: www.ag-friedensforschung.de/regionen/Libyen/Welcome.html
Publication date of original article: 26/03/2011
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=4389

 

Tags: UmmaLibyenmassbombarderandetcivila offerUSAFNGaddafiBenghasiRysslandChinatyska förbundsregeringen
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.