TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 12/04/2021 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UMMA 
UMMA / Kuzey Afrika ve Orta Doğu / Arap bölgesindeki mücadele eden halkların, örgütlerin, hareketlerin ve ağların çağrısı borcu iptal etmek ve serbest ticaret anlaşmalarını iptal etmek için
Date of publication at Tlaxcala: 31/05/2020
Original: عريضة للتوقيع : نداء الشعوب والمنظمات والحركات والشبكات المناضلة بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط/المنطقة العربية من أجل الغاء المديونية واسقاط اتفاقيات التبادل الحر
Translations available: Français  English  Español  Deutsch  Ελληνικά  Català  Português/Galego 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu / Arap bölgesindeki mücadele eden halkların, örgütlerin, hareketlerin ve ağların çağrısı borcu iptal etmek ve serbest ticaret anlaşmalarını iptal etmek için

Various Authors - Div. Auteurs -Versch. Autoren -Muhtelif Yazarlar-مؤلفون مُتنوِّعون - نویسندگان مختلف

 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu / Arap bölgesindeki mücadele eden halkların, örgütlerin, hareketlerin ve ağların çağrısı borcu iptal etmek ve serbest ticaret anlaşmalarını iptal etmek için

Corona salgını yayılmasına ve şiddetli sonuçlarına direnmek için:

Halklarımızın emperyalist egemenliğinin araçlarıyla kırılma ihtiyacı: Borçluluk ve "serbest ticaret" anlaşmaları.

Kuzey Afrika ve Orta Doğu / Arap bölgesi halkı, Corona virüsü salgınının yol açtığı küresel sağlık krizi ışığında büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu Corona virüsü salgını, kapitalizmin insanlara ve doğaya yol açtığı yıkımın derinliğini ortaya çıkardı. Baskın sınıflar, büyük işletmeler ve bankalar için işçi sınıfı (geniş anlamda) ve küçük üreticiler pahasına kar sağlamaya çalışıyorlar. Üretim tekerleğini hareket ettirmenin ön sıralarında bulunurlar, en kötü sömürü koşullarında hayatlarını riske atarlar. Karantina ihtiyaçları, Neoliberal politikalar tarafından yok edilen bir halk sağlığı sektöründeki acılarına katkıda bulunur ve kadınların özellikle işyerinde veya evde bu istisnai durumun yüklerini taşıdığı yerler.

Kırk yılı aşkın bir süredir, yeni sömürgecilik ve bağımlılık politikalara karşı halk mücadelesinin deneyimleri ve eşit olmayan mübadele birikmiş ve ülkelerimizdeki hükümetlerin ve siyasi sistemlerin gizli anlaşmasıyla emperyal karar merkezleri tarafından bize dayatılmıştır. (2010 sonu - 2011 başı) Tunus, Mısır, Yemen, Libya ve Suriye’deki devrim ile ilk aşamasına başlayan devasa bir devrimci süreç şeklinde patladı ve Irak (2018 sonu - 2019 başı) Sudan, Cezayir, Lübnan, Irak’taki devrim ile ikinci gelişimi patladı. Zira sokaklardaki ve meydanlardaki kitleler, baskı ve zulümden kurtulma isteklerini ifade ettiler ve özgürlük ve sosyal adalet talep ettiler.

Biz, çeşitli emekçi işçi, kadın, gençler, ezilen topluluklar ve azınlık gruplarını temsil eden örgütler, hareketler ve mücadele ağları, bu devrimci sürecin taleplerine bağlı kalıyoruz ve bunu başarmaya çalışıyoruz. Corona salgınının karşı devrimi güçlendirmek ve demokratik hedeflerimizi ortadan kaldırmak için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca, yoksulluğu ve işsizliği genelleştiren ve genel bir toplumsal eşitsizlik çerçevesi oluşturan kemer sıkma Neoliberal seçeneklerinin kalıcılığını kabul etmeyeceğiz.

Her zamankinden daha fazla ve çok acil bir şekilde, sokaklarda ve meydanlarda bölgemizin çeşitli ülkelerindeki insanların talep ettiği özgürlük, haysiyet ve sosyal adalet toplumunun temellerini atmak için işbirliğini ve kolektif düşünceyi yoğunlaştırmamız gerekiyor.

Kamu borcunu iptal etmek için harekete geçelim

Kamusal borçluluk, servetimizi yağmalayan ve halklarımızı küresel emperyalist sisteme tabi tutan bir sistemdir. Halk sağlığı harcamaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği asgari standartlara göre çok fazla küçülürken, önemsiz hizmetleri her yıl ülkelerimizin sosyal bütçelerini özümsemektedir. Corona salgınıyla yüzleşmek ve onu derinleştirecek sosyal ve ekonomik krizi karşısına çıkmak için finansal likidite sağlamak amacıyla kamu borç ödemeleri durdurulmalıdır, Aynı şekilde, kamu hizmetlerinin her türlü özelleştirilmesi durdurulmalı, halksa ğlığı sektörünün geliştirilmesine ve ücretsiz ve kaliteli sağlık ve tıbbi bakım sistemlerinin geliştirilmesine öncelik verilmelidir.

Dış borcun iptali talebi, borç krizinden ve seksenlerin başında izlediği yapısal uyum (düzeltme) politikalarından bu yana bölgemizin popüler talepleri arasında olmuştur, Tunus ve Mısır, devrim tarafından devrilen diktatörlerin yasa dışı borçlarının iptalini talep etmek için kampanya yürüttüler. Son Lübnan halk hareketinde borçların ödenmesinin durdurulması ve nüfusun sosyal, gıda ve sağlığın korunması ile ilgili bir reform programı yapılması çağrısında bulunan girişimler ortaya çıktı. Küresel düzeyde Corona krizi bağlamında, güney ülkelere kamu borçlarının ödenmesinin durdurulması yönünde çağrılar arttı. Bu nedenle, Corona salgını yayılmasına karşı çıkmak için şartların yokluğunda ülkemizde insani bir felaketle tehdit edilen borç geri ödemelerine tek taraflı ve egemen bir durdurma uygulamak için bölgemiz düzeyinde seferber olmaya devam etmeliyiz. Ayrıca, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve Corona krizinden etkilenen popüler grupların desteklenmesi için harcanması gereken ödemenin durdurulmasıyla serbest bırakılacak fonlar üzerinde de popüler kontrol oluşturulmalıdır.

Geri ödeme moratoryumu, erkek ve kadın vatandaşların çoğunluğunun, temel olarak iptal edilmesi ve reddedilmesi gereken bu borcun yasadışı, kötü ve yasadışı bölümlerini tespit etmesini sağlayan kamu borçlarının denetlenmesi için mekanizmaların oluşturulması ve bu kaynakların sınıfın temel ihtiyaçlarından kaynaklanması ile birleştirilmelidir. Genel olarak insan gücü, küçük üreticiler ve marjinal gruplar.

Kamu borcunun iptali kaçınılmaz olarak Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu ile kırılma yol açacaktır çünkü bu iki kurum bölgemizde diktatörlük rejimlerini destekledi ve devrimci süreci durdurmak için İsrail'deki büyük emperyalist güçleri ve Siyonist ile dizilmişlerdi, Borçlanmayı derinleştirmeye ve ekonomilerimizi küresel çapta çok uluslu şirketlere ve büyük finansal spekülatörlere hizmet etmeye adapte etmeye devam ettiler, Halklarımızın zorbalığın boyunduruğundan kurtulması, emperyalizmin karar merkezlerinden bu ilişkilerin kesmeyi yaratmadan tamamlanmayacaktır.

Yasadışı özel borçlar

Kamu borçları, çalışan ve popüler sınıfların çoğunun kötüleşen sosyal koşulları ve düşük yıllık geliri pahasına ödenir bu da bankalardan, konuttan, tüketimden ve mikro kredi kurumlarından yüksek faiz oranlarında borç almasına neden olur. Corona salgını tarafından şiddetlenen ekonomik kriz bağlamında işsizlik oranları artacak ve bu grupların yaşam, sağlık ve eğitim giderlerini karşılamadaki zorlukları artacaktır, ciddi bir fakirleşme ve yok olma tehdidi sürecinde yaşayan ezilen çiftçiler özellikle küçük üreticilerin borçları artacaktır, bu nedenle çeşitli borçların ödenmesinin durdurulması için çağrı yapılması gerek. Finans sektörü kurumlarının mağdurlara getirdiği her türlü yağma ve haksız koşulları araştırmak için popüler bir kampanya düzenlenmesi gerek. Ve bu kredileri iptal etme gereğini gerektiren yasa dışı ve kanunsuz temellerin incelenmesi.

Bankacılık sektörünün kamulaştırılması / ortaklık

Sosyal ve çevresel öncelikleri desteklemek için ve Finansal sermayenin kârını artıran faizli krediler yerine kamu borçlanma sistemi faizsiz oluşturulmalıdır, bunun da bankacılık sektörünü kamulaştırması gerekiyor, demek ki bankalardaki ana hissedarlara tazminat ödenmeksizin müsaderesi ve popüler kontrol altında kamu sektörüne bağlamasıdır. Ortaklık, devletin büyük kapitalistlerin hisselerini pahalı fiyatlarla satın almasıyla sınırlı olabilen, kamulaştırma gerekliliğinden daha radikal bir içerik almaktadır. Aktif gruplar bankaların hükmünün çöküşünü, iktidardaki oligarşiyi düşüşü, yozlaşmış yetkililerin kınanmasını ve sosyal adalete dayalı bir ekonominin inşasını talep ettiğinde, son Lübnan halk hareketinde şiddetle önerilen içerikle aynı.

Kapsamlı ve derinlemesine serbest ticaret anlaşması da dâhil olmak üzere “serbest ticaret” anlaşmalarının iptal edilmesi

"Serbest mübadele" anlaşmaları halklarımıza uygulanan yeni sömürge anlaşmalarıdır zira bağımlılığı ve ticaret açığını derinleştirdi, ve dünya çapında spekülatif pazarlardan yapılan ithalatla gıda bağımlılığımız arttı, ve verimli faaliyetler, geçimlik tarım ve iş olanakları yok etti, çokuluslu şirketlerin egemenliği ve büyük yerli sermayenin bir kısmı da ekonominin kazançlı alanlarında, sağlık ve ilaçlar da dahil olmak üzere kamu hizmetlerinde genelleştirildi. Hakların himayesi fikri mülkiyet ve patent yasaları ile kolaylaştırıldı, yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları, tüm ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve diğer alanları kapsamaktadır.

Fas'ı ilgilendiren Kapsamlı ve Derinlemesine Serbest Ticaret Anlaşması'nda (ALECA) olduğu gibi; Yakında imzasını önlemek için Tunus'un yanı sıra hala seferberlik devem ediyor, Böylece "serbest mübadele" anlaşmaları, kamu borçluluğunun yanı sıra, ülkelerimizin emperyalist tahakküm araçlarını oluşturmaktadır. Halkların ihtiyaçlarına cevap veren ve eşitlik, adalet ve tamamlayıcılığa dayanan ticari işbirliği alternatifleri kaldırılmalı ve tesis edilmelidir. Kuzey ve güneydeki küçük değişim kanallarına öncelik vermek ve üreticiler ile tüketiciler arasındaki doğrudan ilişkileri güçlendirmek. Bunu başarmak için gıda egemenliğine dayalı bağımsız demokrasi ve dayanışmaya dayanan bir yerel endüstriyel ekonomi inşa etmek gerekir

Dolayısıyla dünya sermayesi kurumları ile Dünya Ticaret Örgütü'nü de kapsayacak şekilde yabancılaşmayı genişletme zorunluluğu.

Özet

Aşağıda imzası bulunan ve imzalayan bizler, demokrasi, özgürlük ve sosyal adalet için bölgemizdeki popüler ayaklanmaların kazanımlarını desteklemek amacıyla, şunları talep ediyoruz:

  •  Kamu borçlarını ödemek, kamu sağlığına fon tahsis etmek ve Corona krizinden etkilenen popüler grupları desteklemek için tek taraflı ve egemen bir durdurma.
  •  Yasadışı, gayri meşru ve kanunsuz bölümlerini belirlemek ve iptallerini dayatmak için kamu borçlarını vatandaşsal bir denetleme.
  • Popüler ailelere, küçük ölçekli üreticilere, küçük çiftçilere ve çalışanlara özel borçların ödenmesinin durdurulması ve bankalara ve konut, tüketim ve mikro kredi kurumlarına yönelik eylemler.
  • Özel kredi sözleşmelerinde finans sektörü kurumları tarafından dayatılan her türlü yağma ve haksız şartların denetimini yapmak ve bunların iptali için yasadışı ve kanunsuz gerekçeleri vurgulamak.
  • Tunus ve Fas için "serbest mübadele" anlaşmalarının ve kapsamlı ve derin serbest mübadele anlaşmasının iptali.
  •  Küresel sermayenin üçlüsüne bir yabancılaşma yapmak: Dünya Bankası, Uluslararası

Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü.

Ayrıca şunu da çağırıyoruz:

  • Dernekler, sendikalar, ağlar, ilerici partiler, gençler, kadınlar, işsizler vb. dâhil olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini içeren bölgesel borç düzeyindeki ülkelerimizin borçlarını denetlemek için geniş bir popüler komite oluşturmak.
  • Tunus'taki kapsamlı ve derin serbest mübadele anlaşmasını (ALICA) reddetme ve bölgesel bir boyut verme kampanyasının desteklenmesi.
  • Serbest mübadele anlaşmalarının sömürge içeriğini karalamak ve borç mekanizmaları yoluyla halklarımızın servetlerini yağmalamak bölgesel düzeyde zaman ve hedeflerde birleştirilen organize bir kampanya düzenlemek
  • Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölgesi’ndeki Cornna virüs krizinin sona ermesinden sonra, borçluluk ve serbest mübadele anlaşmalarıyla mücadeleyi genişletmek için tartışma ve değişim deneyimlerini derinleştirmek için popüler bir forum düzenlemek.

►İmzalamak için sayfanın sonuna git

 

Birincil imzaların listesi

Tunus Ekonomik ve Sosyal Hukuklar Bilgi Çalıştayı Derneği

Tunus Ekonomi Gözlemevi, Tunus

Fas ATAC Birliği, Yasadışı Borçların İptali Komisyonunun Uluslararası Ağı üyesi Gıda Egemenliği Çalışma Grubu, Tunus.

Kooperatifleri destekleme girişimi, Mısır Kuzey Afrika Gıda Egemenlik Ağı Kadın ve Gençlik Birliği Forumu - Irak

Sosyalist İşçi Partisi - Cezayir Nomad 08 derneği - Tunus

Tunus Alternatifler Platformu Derneği - Tunus

Moritanya Sosyal Hizmet Ağı - Moritanya

Sürdürülebilir Avcılık Müdahale Derneği - Moritanya Kalp Hastalarının Tedavisi Çalışma Derneği - Moritanya

Dayanışma Ağı ve Çevrenin Korunması - Moritanya

Milyon Kırsal Derneği - Tunus

Ulusal Sosyal Demokrat Parti - Tunus

Devrimci Ulusal Demokratik Gençlik Örgütü "Kifah" - Tunus El-Manadilah- akışı Fas

 

Demokratik İşçi Konfederasyonu - Fas'a bağlı Ulusal Eğitim Sendikası.

Courtesy of Tlaxcala
Source: https://cutt.ly/8yLrYrW
Publication date of original article: 18/05/2020
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=29041

 

Tags: Garip borç Serbest ticaret anlaşmalarArap dünyasıEmperyalizmToplumsal hareketlerMantıksal isyanlarArap-Berber devrimleri
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.