TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 13/08/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 EUROPE 
EUROPE / خسارت قفل کردن بیش از کروناست
Date of publication at Tlaxcala: 17/04/2020
Original: Virologe Kekulé stellt These auf: Schaden durch Lockdown größer als durch Corona
Translations available: English 

خسارت قفل کردن بیش از کروناست

Express

Translated by  Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

پس از قفل کردنِ* کامل ناشی از کرونا، بازگشت به وضع عادی چگونه خواهد بود؟ احتمال ندارد محدودیت های مربوط به جلوگیری از بیماری جهانگیر زارس-کوید-2 دوام یابند. زیرا خسارات مالی ناشی از اینکار بیش از اندازه بزرگ بنظر می رسد.

از نظر کارشناس اپیدمی الکساندر کِکوله (61 ساله) که با مصاحبه های رادیویی تحت عنوان "قطب نمای کرونای ککوله" شهرت یافت، موضوع روشن است. وی به روزنامه انگلیسی The Telegraph گفت: "ما نمی توانیم منتظر واکس مانده و تا 12 ماه در حالت وضعیت قفل کامل به سر بریم. اگر این کار را بکنیم جامعه و فرهنگ ما زمینگیر می گردند".


Horst Galuschka/picture alliance via Getty Images پرفسور الکساندر ککوله - تصویر از 

صاحب کرسی میکروبیولوژی طبی و ویروس شناسی در دانشگاه مارتین لوتر در شهر هاله پیش تر نیز در 22 ژانویه 2020 در باره ویروس کرونا اخطار داده و خواهان انجام تست در مورد مسافران در فرودگاه ها و مرزها گشته بود.

آن زمان به سخن او توجهی مبذول نگشت. نه از جانب انستیتو رُبرت کُخ (RKI) که در ششم مارس در باره ویروس جدید کرونا در بخش بیمارستانی اعلام نمود که خطر مربوطه برای مردم آلمان "در حال حاضر به میزان متوسط ارزیابی" می شود و نه از جانب دولت آلمان.

به گفته ککوله "اگر ما آن زمان به تست مردم آغاز و زنجیره ابتلا را دنبال کرده بودیم، می توانستیم از قفل کامل کشور جلوگیری نمائیم". وی همواره مواضع قاطعی اتخاذ نموده و موجب انتقادات بسیاری نیز از جانب ویروس شناسان مشهور گشته است. از جمله هندریک اشتریک، کریستیان دُرستِن و یوناس شمیدت-خَنازیت که در سایت welt.de در باره او اظهار نمود: "آنچه را همکارم گفته است من تا حدودی خطرناک می دانم"

الکساندر ککوله: قفل کامل ناشی از کرونا کار دُرُستی بود، اما ...

اما در مورد ارزیابی قفل کامل، اشتراک نظر وجود دارد و ککوله نیر بر این نظر است که "این تنها گزینه برای آهسته نمودن شیوع ویروس مزبور و حفظ بیمارستانها از این بود که با شمار زیاد بیماران که بیش از حدِ توانشان باشد مواجه کردند. اما اکنون زمانِ دگراندیشی است: "ما باید این امکان را در نظر بگیریم که قفل کامل خسارت بیشتری را موجب می گردد تا این ویروس".

آرمین لِشِت، رئیس دولت ایالت NRW خواهان بازگشت به وضعیت عادی است. وی طرفدار اینکار است و آنهم نه فقط به دلائل اقتصادی. او در یکشنبه عید پاک توسط تویتر اعلام نمود: "قفل کامل موجب خسارات بسیار است. از جمله به بیماران با تعویق جرّاحی های ضروری ، در اقدامات توانبخشی، ایجاد افسردگی روانی، تنهایی، خشونت خانگی و در مورد سلامت کودکان". پیش از آن نیز وی در بیانات عید پاک خود از تسهیلات مربوطه سخن گفته بود.

حدّ اکثر تا چهارشنبه (15 آوریل) قرار بود با خانم صدر اعظم، آنگلا مرکل در باره پیشنهادات یک شورای کارشناسی گفتگو و سپس بررسی گردد که از چه زمان و کدامین تسهیلات در مورد قفل کامل صورت گیرند.

طرح پیشنهاد سه مرحله ای الکساندر ککوله:

-  افراد کهنسال و افرادی که بیماری های پیشین دارند، یعنی کسانی که ویروس کرونا برایشان خطرناکتر است می باید همچنان در انزوا بمانند. ککوله: " ما باید آنها را قانع سازیم در منزل بمانند. اما باید راههایی را نیز بیابیم که اوضاع را برای آنها تحمل پذیرتر سازیم تا برای مثال خرید و زندگی اجتماعی برایشان امکانپذیر گردد". اگر این گروه های آسیب پذیر خانه را ترک کنند استفاده از ماسک تنفسی برایشان لازم است.

-  برای بخشی از مشاغل مانند صندوقدار فروشگاهها استفاده از ماسک ضروری است. به گفته ککوله "ما باید همگی بدین عادت کنیم که از ماسک تنفسی استفاده نمائیم". و در این گفته وی تنها نیست. وظیفه استفاده از ماسک را تا جایی که به اندازه کافی موجود باشد یک تیم 14 نفره از دانشمندان و پزشکان در نوشتاری که منتشر ساختند منطقی دانستند. البته نه در هوای آزاد، بلکه در درون ساختمان. شعار ککوله این است: "نه به قهرمان فاقد ماسک".

-  وی پیشنهاد می کند احازه داده شود که جوان ها آگاهانه خود را به کوید-2 مبتلا سازند تا اینکه هر چه زودتر مصون گردند. در گروه سنی کمتر از 50 سال روند گذار بیماری معمولا بی خطر است. بنابراین –به نظر این کارشناس اپیدمی- پس از قفل کامل می باید ابتدا مدارس و مهد کودک ها باز شوند. ضمنا این را نیر باید گفت که دانمارک قصد دارد پس از ایام عید پاک اینکار را عملی سازد.

خطر کرونا در مورد جوان ترها: "آیا باید این مرگ ها را عادی تلقی نمود..."

در مورد این ایراد که جوان ترها نیز بر اثر ویروس کرونا در معرض مرگ قرار دارند، ککوله پاسخ می دهد، التبه. و وی می افزاید: در مورد شمار اندکی که جان داده اند  نظام مصونیت جسمی آنان بیش از حدّ عمل کرده و به آنها ضربه زده است. "می دانم که این بی عاطفگی به نظر می آید، اما به این مردن ها باید عادت کنیم". و می گوید تنها گزینش ما این است که به "مصونیت گله ای" دست یابیم. ککوله: "ما نمی توانیم منتظر واکسن بمانیم و باید راهی بیابیم که با ویروس سر کنیم".


Andrzej Krauze/The Guardian :  لاک داون از

*         در فارسی برای ترجمه Lockdown از "قفل کردن" استفاده می شود. اینجا اصطلاح "کشیدن ترمز دستی" مطلب را بهتر می رساند. لاک داون بیشتر در تکنولوژی اطلاعات (IT) کاربرد دارد اما در مورد محدودیت های فراگیر در مقابله با کرونا از آن استفاده می گردد. 

 

 

Courtesy of Express
Source: https://www.express.de/news/panorama/virologe-stellt-these-auf-schaden-durch-lockdown-groesser-als-durch-corona-36548638
Publication date of original article: 13/04/2020
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=28683

 

Tags: بحران ویروس کروناقفل کردنالکساندر ککولهآلمان
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.