TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 01/04/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 CULTURE & COMMUNICATION 
CULTURE & COMMUNICATION / بر فراز کوهها و بر دریا
معرفی داستانی از زندگی سخت مردمان پشتون بقلم دیرک راینهارت
Date of publication at Tlaxcala: 26/08/2019
Original: „Über die Berge und über das Meer“, ein Roman von Dirk Reinhardt über das harte Leben von Paschtunen in Afghanistan

بر فراز کوهها و بر دریا
معرفی داستانی از زندگی سخت مردمان پشتون بقلم دیرک راینهارت

Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

هفتمین دختر یک خانواده پشتون در مناطق کوهستانیِ میان افغانستان و پاکستان و دوستش، یک بچه چوپان، پسر یک خانواده ی ایلاتی، موطن خویش را بسوی استانبول و اشتوتگارت ترک می گویند. ثریا که در ایام کودکی مجبور بوده همانند یک پسر زندگی کند (سمیر) و دوستش طارق به دلائل مختلف لاجرم از این اند که از دست طالبان فرار نمایند، تا شاید بعدها از خارج به خانواده هایشان یاری رسانند... داستانی هنجان انگیز.

نویسنده در پایان داستان به کوتاهی و زبانی ساده شرایط زندگی موجود در این مناطق افغانستان را شرح داده است. 

 

"پس از 40 سال جنگ، بسیاری از افغانها دیگر این امید را ندارند که در کشورشان هرگز تحولی نیک صورت گیرد. از زمان برون رفت قوای سازمان ملل متحد موسوم به ایساف که تا اواخر  2014  تا حدی موجب ثبات گشته بود، موج تازه ای از فراریان کشور را در بر گرفته است. ده ها هزار تن افغانستان را ترک گفته اند. بسیاری از ترس طالبان فرار می کنند که مردم را در صورت همکاری آنها با آمریکائیان به اعدام تهدید می نمایند، حتا اگر همکاری آنها رانندگی یا مترجمی باشد. فقر نیز موجب فرار بسیاری از کشور می گردد زیرا اقتصاد افغانستان به معنی واقعی کلمه متلاشی گشته است.

شرایط زندگی، بویژه در روستاهای کوهستانی پشتونها، مانند روستای موطن ثریا در این داستان، بسیار سخت است. اهالی آن مناطق از یک سو به ترور طالبان محکوم بوده و از سوی دیگر به شکنجه زندانهای آمریکائیان. افزون بر اینها فشار مبارزه روزانه برای ادامه حیات در یک محیط مرگبار و جبر جامعه سنتی پشتون است که بیش از همه زنان و نوباوگان را عذاب می دهد.

در سرنوشت ثریا همه اینها با هم جمع میشوند. او یک "بچه پُش" است به معنی "مانند پسرها لباس پوشیده" و برای نجات شرافت مادرش و نیز تأمین روند عادی زندگی خانوادگی، مانند یک پسر بزرگ می شود. این امر در ابتدا با حقوق و آزادی هایی همراه است که معمولا حق دختران در افغانستان نیست. اما ثریا که رشد می کند درگیر انتظارات متعارض گشته، تمامی تناقضات سیاسی و اجتماعی را که بر این سرزمین حاکم اند در زندگی خویش تجربه می کند.

کوچی ها نیز، ایلاتی هایی که مانند طارق و خانواده اش بصورت سنتی با گوسفندان و بزهای خود در افغانستان روانند، موجودیتشان در خطر است. یکی بخاطر بازمانده های مرگبار جنگ که بنا بر تخمین سازمان ملل متحد 9 میلیون مین در خاک افغانستان مستور است و طبیعتا کوچی ها بیش از سایر بخش های مردم از آن صدمه می بینند.

از سوی دیگر تغییرات آب و هوا کوچی ها را به چالش می کشد، که این نیز ناشی از تأثیرات خارجی بوده، خود افغانها مسئول آن نیستند، آب رودخانه ها خشک و زمین های کشت و کارشان بی حاصل می گردد. از زمان هجوم شوری ها شمار کوچی ها نصف شده و باقیماندگان نیز نمی توانند به زندگی سنتی خویش ادامه دهند.

بسیاری از خانوارها، چه در روستاهای کوهستانی پشتونها و چه چادرنشینان کوچی در جستجوی راه حلی برای این مسائل هستند. آنان غالبا یکی از اعضای جوان خانواده را انتخاب می کنند تا کشور را ترک گفته در غربت زندگی جدیدی را بنا و از آنجا به خانواده در وطن یاری رسانند. بدین گونه بر شانه های آنان باری نهاده می شود که به سختی می توانند آن را تحمل نمایند.

و زمانیکه پناهجویان به اروپا می رسند، به چرخ آسیاب سیاست پناهندگی مردد و آغشته به تناقضات اروپائیان گرفتار می گردند. افغانها بخاطر اختلاف بزرگ فرهنگی و سطح غالبا پائین سوادشان به سختی قابل پذیرش در اجتماعات اروپا تلقی گشته و بهمین جهت نیز کشورهای اروپایی ترجیه می دهند آنان را بازگردانند. اینکار غالبا با استدلال های مشکوکی انجام می شود که در نهایت از جمله با این کوشش بیهوده دولت آلمان که افغانستان ، یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان، را به کشوری امن معرفی می نماید. "

 

 

 

Über die Berge und über das Meer

Dirk Reinhardt

Gerstenberg

2019

318 Seiten

ISBN 9783836956765

EUR (D) 14.95 | EUR (A) 15.40 | SFr 19.90

 

Courtesy of تلاكسكالا
Source: http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=26814
Publication date of original article: 26/08/2019
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=26815

 

Tags: افغانستانطالبانپشتون هاسیاست پناهندگی
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.