TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 13/08/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 EDITORIALS & OP-EDS 
EDITORIALS & OP-EDS / تلاکسکالا در نهمین سال: فاکتور انسانی
Date of publication at Tlaxcala: 21/02/2014
Original: Tlaxcala, An IX : le facteur humain
Translations available: Español  English  Deutsch  Italiano  Tamazight   Ελληνικά  Türkçe  Svenska/Dansk/Norsk  Русский 

تلاکسکالا در نهمین سال: فاکتور انسانی

TLAXCALA ΤΛΑΞΚΑΛΑ ТЛАКСКАЛА تلاكسكالا 特拉科斯卡拉

 

هنگامیکه ما در پایان سال 2005 شبکه تلاکسکالا را به راه انداختیم فکر نمی کردیم که پس از 8 سال هنوز هم وجود داشته باشیم. اما هر چه نیز باور آن مشکل باشد، حقیقت دارد: ما هنوز حضور داریم!

Josetxo Ezcurra, Tlaxcala

 
این را باید اعتراف کرد که گذر از سدّهایی که در مقابلمان بوده همواره ساده نبوده است، گروهی هستیم پر و پخش بر کره زمین و تنها سرمایه مان نیروی اراده و توانائی هایمان. اندوه بار اینکه زیستِ ما در جهانی است که میدان خونریزی گشته و در آن فقط ثروتمندان و نیرومندان حق زندگانی دارند.

در عوض خوشبختانه ما تنها کسانی نیستیم که می کوشند مقاومت کنند. چند ماه پیش نظامیان کلمبیا کشاورزانی را اسیر و به بازجویی کشاندند. یکی از پرسش های آنها این بود که : چرا در سایت تلاکسکالا در باره شما سخن گفته اند؟ عملیات آگاهی بخش تلاکسکالا در همکاری با سایر سایت های همسو به آزادی آنها انجامید. خوشبختانه مطالب ما را فقط سازمان های جاسوسی سراسر گیتی نمی خوانند، اگرچه آنها از وفادارترین خوانندگان ما به شمار می آیند.

روزانه نزدیک به 4500 مراجعه کننده از همه جا به سایت های تلاکسکالا راه می یابند. ما از زمان آغاز وبسایتِ جدید تلاکسکالا، در 14 ژوئیه 2010، شمارِ 11000 مقاله منتشر ساخته ایم که 5000 آنها متن های اولیه و 6000 متون ترجمه شده می باشند، یعنی روزانه قریب به 8,33 مقاله. اکثر آنها به 8 زبان از 15 زبانِ ما ترجمه شده اند، به ترتیب نزولی: انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی، فارسی و عربی. به سایر زبان ها تولید ما بسیار محدود است.

در این بین تلاکسکالا تبدیل به منبع اطلاعاتی و استنادی مهمّی گشته و موضوع تحقیقات دانشگاهی قرار گرفته است. در باره شبکه ی ما تا کنون چندین پژوهش علمی صورت گرفته است. در حال حاضر یکی از پژوهندگان فوق دکترا از بانک اطلاعاتی تلاکسکالا برای ایجاد یک نظام ترجمه ی ماشینی استفاده می کند. تا زمانی که ما قادر شویم کار ترجمه ی خود را خودکار کرده و بتوانیم به کارهای مثبت دیگر بپردازیم فاکتور انسانی غیر قابل چشم پوشی است. ما فعالان تلاکسکالا همچنان با مایه گذاشتن از خویش، با پشتکار و ریختن عرق جبین و نیز با شادی و نشاط به کار خود ادامه می دهیم. نشاط به کشف، تبادل و فراگرفتن از تجربیات یکدیگر و بخاطر اینکه ما از تفاوت هایی که داریم غنی گشته و دیوارهای موجود را در هم شکنیم. در یک سخن: بخش کوچکی از بشریت در مارش طولانی برای بازپس گرفتن انسانیت خویش.

Jorge Alaminos, Tlaxcala

 

Courtesy of تلاکسکالا
Publication date of original article: 21/02/2014
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=11458

 

Tags: تلاکسکالا پلیس مخفیکلمبیا
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.