TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 31/05/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UMMA 
UMMA / افراطی شدن اخوان المسلمین
Date of publication at Tlaxcala: 17/08/2013
Original: Gewalteskalation in Ägypten: Radikalisierung der Muslimbrüder erwünscht
Translations available: Français  Español  English  عربي 

کلیساها را چه کسانی به آتش می کشند؟
افراطی شدن اخوان المسلمین

Karim El-Gawhary کریم الجواهری

Translated by  Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

دستگاه امنیتی مصر مایل است اخوان المسلمین را منزوی نماید و امیدوار است آنها روی به افراط گذارند زیرا در آن صورت با موفقیت می توانند با آنها مبارزه کند.

 
 
 
امروزه در مصر فقط از یک چیز می توان مطمئن بود. اوضاع از حالت فعلی فقط می تواند بدتر شود. در حال حاضر اوضاع وحشتناک است. روز پس از تخلیه مواضع معترضان در دو میدان قاهره، بنا بر اطلاعات وزارت بهداری مصر، 525 کشته شمرده شد که 43 تن آنها از نفرات پلیس بودند. پس از آن قریب به نیمی از تظاهرکنندگانِ کشته شده، در نقاط مختلف کشور جان داده اند. اخوان المسلمین شمار کشته شدگان را بیش از 2000 اعلام کرده است. در این جدال تبلیغاتی رقم حقیقی نفرات قربانی باید میان این دو باشد و اگر تعداد قربانیانِ سوخته شده در میدانها نیز به حساب آیند، باید از آن هم بیشتر باشد.

ارتش و دولت موقت و بخش قابل ملاحظه ای از جنبش لیبرال می کوشند خشونت پلیس را توجیه نمایند. نخست وزیر، حسن الببلاوی، از پلیس تقدیر نمود بخاطر اینکه به قول وی کشور را در جهت رسیدن به هدف ایجاد حکومت دموکراتیکِ مدنی به پیش برده است. این سخنان در گوش تظاهر کنندگان طرفدار مرسی تمسخرآمیز می باشد.

ریزشِ نمای مدنی


 محمد ابراهیم، وزیر کشور

 
وزیر کشور، محمد ابراهیم از خویشتن داری پلیس که مورد حمله قرار گرفته است سخن می گوید. یعنی اقدامات پلیس در تلافیِ حمله ی تظاهر کنندگان صورت گرفته است. علاوه بر آن ابراهیم اعلام کرد که دیگر اجازه نخواهد داد میدانها به اشتغال در آیند و طرفداران مرسی مواضع اعتراضی خود را در آنها بر پا کنند. بدین ترتیب وزیر کشورِ دوران پس از مبارک یک چنین جمله ی شگفت آوری را نیز بر زبان راند: «من قول می دهم به مجرد اینکه اوضاع مصر تثبیت گردد همان امنیتی را برقرار خواهیم کرد که پیش از سقوط مبارک حاکم بود.» این سخن، شخصِ لیبرالی مانند خالد داود را که گوینده یکی از برزگترین دستجات لیبرال مخالف مرسی یعنی جبهه نجات ملی است، از تمجید پلیس باز نمی دارد.

با اینحال در جبهه آزادیخواهانِ پشتیبانِ ارتش اولین شکاف بوجود آمد. معاون رئیس جمهور، البرادعی استعفا داد زیرا وی با تصمیم کیری تخلیه ی خشونت آمیز میدانها موافق نبود. شایعات بسیاری در باره اینکه برخی از سایر اعضای کابینه از او تبعیت خواهند کرد نیز به گوش می رسند. دستکم، ظاهرِ مدنیِ حاکمیتِ نظامیان در حال ریزش است.

البرادعی اعلام نمود که تخلیه خشونت آمیز میدانها در هر دو جبهه، موجب رشد افراطیون می گردد. حقیقتا نیز کودتا و تخلیه ی میدانها، دروازه ها را برای افراطیون در میان اسلامگرایان می گشاید. زیرا مخالفین آنها کودتا و تخلیه ی میدانها را اقدامات لازم برای دموکراسی قلمداد می کنند. آنوقت نتیجه گیریِ یک جوان اخوان المسلمینی از این درسی که برای آموزش دموکراسی به او می دهند چیست؟

بازی خطرناک دستگاه امنیتی


نیروهای امنیتی در حال پیشرویِ مسلحانه در میدان ربعة الادیویه

 
همین دیروز افراطیگری قابل حس بود، هنگامیکه در سراسر کشور نه تنها کلانتری ها و تأسیسات دولتی از جانب تظاهرکنندگان مورد حمله قرار گرفتند بلکه همچنین به کلیساها نیز حمله شد. گویا در برخی از نقاط کشور کار مشکلی نیست که خشم حامیان مرسی را به جانب کلیساها هدایت کنند. هر چه باشد نه تنها پاپِ کلیسای قبطی بلکه شیخِ اعلای دانشگاه الازهر نیز بی پرده از کودتا حمایت نمودند، همانگونه که بخش بزرگی از مردم قبطی نیز با این تصورِ بی خردانه که از این طریق می توان اخوان المسلمین را به لحاظ سیاسی ساقط نمود، از کودتا جانبداری نمودند. در میان اسلامگرایان مصری یافتن آدم های احساساتی که در تظاهرات حمایت از مسری علیه کلیساها شعار دهند کار مشکلی نیست. معلوم نیست چه کسی دستور حمله به کلیساها را داده و آن را هدایت می کند.

برای رهبران اخوان المسلمین که به حمایت بین المللی در قبال کودتا امیدوارند اینگونه عملیات ها مناسب نیست. اما در حال حاضر نمی توان این را که در رده های پایین اخوان به چنین عملیاتی با سمپاتی نگاه می شود، بعید دانست. این امکان نیز وجود دارد که سلفیست های افراطی دست در کار داشته باشند.

دستگاه امنیتی که مانند سابق به خوبی حفظ شده است در زمان مبارک خیلی وقت ها در میان سلفی ها افرادِ ماسب برای اینگونه عملیات را سراغ داشت و در زندانها با آنها از دستگیری های مختلفی که شده بود بخوبی آشنا بود. آن زمان به ندرت نبود که یک نوع ارتباط کاری بین آنها ایجاد می گشت. و هر گاه رژیم مبارک به مخمصه می افتاد غالبا برای تحریف اذهان عمومی در یکی از نقاط کشور کلیسائی به آتش کشیده می شد. لذا بعید نیست که دستگاه امنیتی مجددا به روش های آزمایش شده ی سابق دست زده باشد.

دیو گونه نمودن دشمن

کلیساهای مشتعل در نظر افکار عمومی جهانی دلیل تبلیغاتی خوبی برای تخلیه میادین و اقدامات مقابله با اخوان المسلمین می باشند. در صورتی که واقعا دستگاه امنیتی دست در کار داشته باشد این همچون بازی خطرناکی با آتش است. رژیم مبارک بخوبی می توانست اختلافات مذهبی را متناسب با نیازهای خود به راه اندخته و نیز پایان دهد. اما امروزه بسیار بیشتر احتمال می رود وضعیتی بوجود آید که دیگر قابل کنترل نباشد.

برای اتحاد میان ارتشیان و ارتباطات موجود میان عوامل رژیم مبارک، بویژه در دستگاه امنیتی، باید این مهم باشد که اخوان المسلمین را به لحاظ سیاسی همچنان به انزوا بکشانند. برای این دوایر، افراطی شدن اسلامگرایان روندی مطلوب به نظر می رسد، زیرا دستگاه امنیتی خیلی بهتر می داند با این روند چگونه رفتار نماید تا با تظاهر کنندگان و معترضان متحَسّن.
سال های دهه 1990 که همه جا در کشور بمب گذاری می شد و اسلامگرایان افراطی به قبطیان و توریست ها سوء قصد می کردند برای دستگاه امنیتی مصر که ماجرا را به نفع خویش به پایان رساند مانند شب عروس اش بود. درسی که از آن زمان گرفتند: غلبه بر اسلامگرایانی که کلیساها را به آتش کشند و به کلانتری ها حمله کنند ممکن بوده و آنها را به سادگی می توان به لحاظ بین المللی دیوگونه جلوه گر نمود.
 
Courtesy of Qantara.de
Source: http://de.qantara.de/content/gewalteskalation-in-aegypten-radikalisierung-der-muslimbrueder-erwuenscht
Publication date of original article: 15/08/2013
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=10354

 

Tags: مصراخوان المسلمینآتش سوزی کلیساهادستگاه امنیتی مصرمحمد ابراهیمالبرادعی
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.